ლიპარტელიანი, ქეთევან

Full Name
ლიპარტელიანი, ქეთევან