ვახტანგიშვილი, თორნიკე

Full Name
ვახტანგიშვილი, თორნიკე