ჯამასპიშვილი, შალვა

Full Name
ჯამასპიშვილი, შალვა