სულთანიშვილი, სოფიკო

Full Name
სულთანიშვილი, სოფიკო