ძიმისტარიშვილი, დავითი

Full Name
ძიმისტარიშვილი, დავითი