ხვთისიაშვილი, თორნიკე

Full Name
ხვთისიაშვილი, თორნიკე