ამბარდნიშვილი, გვანცა

Full Name
ამბარდნიშვილი, გვანცა