თინიკაშვილი, სოფიკო

Full Name
თინიკაშვილი, სოფიკო