ქურასბედიანი, სოფიკო

Full Name
ქურასბედიანი, სოფიკო