მამუკაშვილი, თენგიზ

Full Name
მამუკაშვილი, თენგიზ