გოგიჩაიშვილი, სალომე

Full Name
გოგიჩაიშვილი, სალომე