ანდრონიკაშვილი, მირანდა

Full Name
ანდრონიკაშვილი, მირანდა