ჯავახიშვილი, თინათინ

Full Name
ჯავახიშვილი, თინათინ