გაფრინდაშვილი, დავით

Full Name
გაფრინდაშვილი, დავით