ქარუმაშვილი, კლეოპატრა

Full Name
ქარუმაშვილი, კლეოპატრა