გოსტამაშვილი, მინდია

Full Name
გოსტამაშვილი, მინდია