ბაიდოშვილის, თორნიკე

Full Name
ბაიდოშვილის, თორნიკე