ბორძიკაშვილი, სულხან

Full Name
ბორძიკაშვილი, სულხან