კაკრიაშვილი, მამული

Full Name
კაკრიაშვილი, მამული