გაბათაშვილი, დემეტრე

Full Name
გაბათაშვილი, დემეტრე