გელაჭეიშვილი, მირანდა

Full Name
გელაჭეიშვილი, მირანდა