დიდებულიძე, თორნიკე

Full Name
დიდებულიძე, თორნიკე