ჯავახიშვილი, თორნიკე

Full Name
ჯავახიშვილი, თორნიკე