ნაფეტვარიძე, გიორგი

Full Name
ნაფეტვარიძე, გიორგი