ბერძენიშვილი, სალომე

Full Name
ბერძენიშვილი, სალომე