მეგრელიშვილი, თორნიკე

Full Name
მეგრელიშვილი, თორნიკე