ვახტანგაშვილი, მალხაზ (სოსო)

Full Name
ვახტანგაშვილი, მალხაზ (სოსო)