ურიადმყოფელი, კახაბერ

Full Name
ურიადმყოფელი, კახაბერ