კულატამიშვილი, ხატია

Full Name
კულატამიშვილი, ხატია