გიორგობიანი, შორენა

Full Name
გიორგობიანი, შორენა