ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

Organization name
ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი