ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

Organization name
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი