ქართული სამეცნიერო ნაშრომების ციფრული საცავი
Researchers
Others info
Publications info

საიტის განვითარებაზე ზრუნავს თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა და საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი